Tworzymy z pasją

Kompleksowe usługi elektryczne
Kielce

Pogotowie elektryczne 24/7/365

Brak prądu, bezpiecznik ciągle wyrzuca, instalacja zaczyna iskrzyć, spaliła się żarówka, spalone gniazdo.
Nie wahaj się!

Dzwoń o każdej porze dnia i nocy.

Czym jeszcze się zajmujemy?

POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary parametrów instalacji elektrycznych wynikają z potrzeby posiadania informacji  pozwalającej na ocenę techniczną instalacji elektrycznej jak również z przepisów PRAWA BUDOWLANEGO. Zebrane dane pozwalają osobie eksploatującej instalacje elektryczne na właściwą gospodarkę urządzeniami, prawidłowe prowadzenie polityki remontowej oraz inwestycyjnej.

Wykonujemy pomiary elektryczne zgodnie z normami:

 • PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów – sprawdzanie)
 • PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów – ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów – badania odbiorcze)
 • PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)

Temat związany z Pomiarami jest tak obszerny, że wymaga on osobnego opracowania, które pojawi się już wkrótce na naszych pokrewnych stronach www.pomiaryelektryczne.xyz, www.pomiary-odbiorcze.pl oraz www.pomiaryokresowe.pl.

WYCENA

ODBIORCZYCH LUB OKRESOWYCH BADAŃ

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wycena obejmuje przegląd instalacji elektrycznej oraz pomiary elektryczne o ustalonym zakresie. W przypadku większych lub niestandardowych zleceń, przed wykonaniem pomiarów, dokonujemy oględzin budynku w celu dokonania szczegółowej wyceny.

Pomocne przy wycenie usługi będą informacje na temat:

 • liczby gniazd
 • liczby obwodów trójfazowych
 • liczby obwodów jednofazowych
 • liczby wyłączników różnicowo-prądowych
 • liczby złącz kontrolnych instalacji odgromowej
 • liczby punktów oświetleniowych
 • liczby i typu urządzeń elektrycznych
 • przybliżonej powierzchni użytkowej obiektu
 • lokalizacji obiektu
 • ilości obiektów

Wyceny dokonujemy w oparciu o powyższe przybliżone dane.

Przy szacowaniu obmiaru ułatwieniem będzie wsparcie się protokołami z poprzednich pomiarów.

Przy wycenie nowych, remontowanych bądź modernizowanych instalacji elektrycznych pomocny będzie projekt tychże instalacji.  
Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie. Wycena jest bezpłatna, w większości przypadków wyceny dokonujemy przez telefon bądź drogą elektroniczną. Odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wycenę, można otrzymać kontaktując się z nami telefonicznie bądź elektronicznie.

Blitz Bau Elektro

to gwarancja najwyższej jakości usług elektrycznych.
Zapraszamy do współpracy
klientów indywidualnych oraz biznesowych
z Kielc
i całego woj. świętokrzyskiego.